lördag 12 oktober 2013

Vecka 41

Under de senaste veckorna har många Blåvalar varit krassliga. Många har varit tvungna att vara hemma flera dagar och några har blivit sjuka på nytt efter några dagar. Även de som känt sig friska har varit lite hängiga. Blåvalarna har dock gjort sitt bästa och försökt att koncentrera sig på sina arbeten så bra som det går.

På måndagen firades den internationella barndagen. Dagen uppmärksammades i klassen med en uppgift om likheter och olikheter. En elev sammanfattade uppgiften bra med orden: "vi är alla olika, men ändå lika." Vi kommer att fortsätta fundera kring temat nästa vecka.

Veckans idrottslektioner har bestått av simningen och roliga lekar inomhus; skattjakt, bollspel och stationsundervisning. Även om eleverna varit lite krassliga och deltagit "försiktigare" i undervisningen har glädjen funnits. Att röra å sig under en skoldag är viktigt för att man skall orka med sina studier.

Torsdageftermiddag träffades Blåvalarna och Delfinerna för att ha uteskola tillsammans. Mäta och jämföra har varit ett tema i matematiken under veckan så det passade bra att få göra uppgifter ute i praktiken. Att uppskatta avstånd, välja rätt enhet och bilda tillsammans en viss längd var några av uppgifterna.
Roligt att samarbetet med Delfinerna fungerar bra, något som vi kommer att fortsätta med.

Uppgift i samband med internationella barndagen. 
Bassängen i vänta på Blåvalar...
Skattjakt
Uppgifter om fåglar under No-lektionen.
Hur stort är lövet?
Uteskola tillsammans med Delfinerna.


Rolig lek under rasten.
Färdiga serier.

Alla bloggläsare önskas en trevlig helg!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar