lördag 16 november 2013

Vecka 46

Då var det helg igen!

Under de två senaste veckorna många Blåvalar haft IUP- samtal. Under dessa samtal diskuteras elevens skolgång. En sak som gör mig glad är att Blåvalarna fått goda omdömen av de "andra" lärarna (timlärarna). Det känns bra att allt fungerar även när jag inte håller i trådarna :)

Det känns som om eleverna är mycket medvetna om hur det går och vad de borde tänka på. Samtidigt är det bra för oss vuxna att ta del av de tankar som barnen kan gå omkring och fundera på.

Under samtalen har vi diskuterat mycket om svenskan. Det går inte att poängtera för mycket  hur viktigt det är med lästräning; Att hjälpa barnen att få ett läsintresse och att hitta tid för gemensamma lässtunder. Läsningen öppnar nya dörrar för oss och hjälper oss till och med att bli bättre på att skapa texter.

No-lektionerna har varit speciellt intressanta denna veckan. Blåvalarna har jobbat med sinnen. De har fått känna, lukta, smaka, se och lyssna på olika saker och jobbat samtidigt med ett arbetsblad. 

Bra arbetsro är A och O när man jobbar med ma-boken.
Idrott med Hanna.
Sniff, sniff...
Där ser jag en...
Vad är det som Turvapupu säger?
Det känns som...
Är det en…?
Aaaah, vad starkt!

Alla bloggläsare önskas en trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar