måndag 28 maj 2012

Blåvalarnas sång

Blåvalarna har under sitt första år på Gripsholmsskolan jobbat mycket med rutiner. En av de viktigaste sakerna under lektionerna är att ge arbetsro när man jobbar. Alla Blåvalar anser att de vill ha arbetsro. Nu har dessa duktiga elever skrivit en egen låt.

Eleverna har i grupper skrivit en textrad till sången. Sedan har fyra elever bestämt vilka toner man skulle använda. I denna sång var det Ebba, Liam, Philip och Nemo som valde tonerna E, A, C och D. Plötsligt hade Blåvalarna skapat en sång om arbetsro.

Mina damer och herrar! Här kommer sången om arbetsro, skriven av Blåvalarna (förskoleklass)!
ARBETSRO
"Ninja-korv, vi vill ha arbetsro.
Schh- schh, arbetsro. Schh- schh arbetsro.
Vi vill ha tyst, annars går vi.
Arbetsro är bra, det rockar fett!"
1 kommentar: